Vad innebär privatlån?

Privatlån

Det finns många namn som relaterar till privatlån. Du har kanske hört om namn som blancolån, billån, enkla lån eller renoveringslån. Vilket namn lånet får beror i första hand på vad ditt lån ska användas till och vilken långivare som utfärdar det.

Privatlån och blancolån är mer eller mindre utbytbara begrepp i dagsläget. De fungerar likadant då båda är lån utan säkerhet. De skiljer sig från till exempel bolån och billån där bostaden eller bilen är pant som säkerhet till banken.

Med ett bolån eller billån kan banken ta dina ägodelar ifall du skulle misslyckas med att betala tillbaka lånet inom den utsatta tiden. Du kan nästan alltid förlänga avbetalningstiden på ett lån, oavsett om det är ett blancolån eller ett lån där banken har säkerhet.

Privatlån och företagslån

Varför man på senare tid börjat referera till blancolån som privatlån är för att företagslån blivit allt vanligare. Ett privatlån kan till skillnad från företagslån inte sättas på ditt egna företag, utan tillskrivs dig som privatperson.

Vad betyder lån utan säkerhet?

Begreppet lån utan säkerhet beskriver alltså bankens säkerhet, inte din. Konsekvensen blir att räntan på ett privatlån alltid är högre än ett lån med säkerhet. Att gå igenom en låneförmedlare är därför mycket viktigt när du vill ansöka om just privatlån.

Räntorna kan skilja sig avsevärt från bank till bank. När det kommer till lån med avbetalning som kan bli långvarig räknas varje siffra och procentsats.

Lånekrav från banken

Kraven för att få ta ut ett lån skiljer sig givetvis från bank till bank. Det är den stora anledningen till att du med fördel kan söka dig till en låneförmedlare. Då jämförs de olika bankernas erbjudanden och låntagaren kan smärtfritt välja det med bäst villkor.

Samtidigt finns det vissa villkor som alla banker har. För det första måste du vara 18 år fyllda och inte ha en alltför dålig kreditvärdighet vid tidpunkten för låneansökan. Kreditvärdighet innebär helt enkelt låntagarens förmåga till att betala tillbaka sina skulder.

Upplysningscentralen

UC, eller Upplysningscentralen, är den största aktören som behandlar kreditupplysningar. Det är genom den som kreditupplysningar för såväl privatpersoner som företag behandlas.

UC är dock inte en statlig institution, utan ett företag med särskilda befogenheter. Det är Sveriges största banker, Swedbank, Handelsbanken, Nordea och SEB, som driver företaget som startade redan 1977.

Om du har tidigare betalningsanmärkningar

Som nämndes tidigare så är låntagarens nuvarande kreditvärdighet det som är mest intressant för bankerna. Att ha många tidigare betalningsanmärkningar kan naturligtvis ha en inverkan på storleken och räntesatsen. Men det är under inga omständigheter en avgörande faktor för om du kommer få ett lån eller inte. I takt med att fler människor i samhället belånar sig i allt högre utsträckning, har också bankernas krav på låntagare blivit mer flexibla.

Söka lån tillsammans med någon

Privatlån måste inte nödvändigtvis vara något som bara en person står på. Att två låntagare står skrivna på kontraktet är inte ovanligt. Oftast rör det sig om en partner, sambo eller en släkting.

När ni är två som står på lånet ökar den sammantagna återbetalningsförmågan och ni kan få ett större lån och möjligtvis bättre ränta än om ni hade sökt det på egen hand. Kontraktet är dock bindande för båda låntagarna. Skyldigheten att betala lånet i tid faller på båda parter.

Det betyder att en av låntagarna alltid är förpliktigad att återbetala lånet, även om den andra skulle vara oförmögen till det. Det är med andra ord viktigt att ni som planerar att ta ett gemensamt lån är samordnade och tar lika stort ansvar för att skulden ska komma in till banken.

Hur mycket kan du låna

Det går inte att exakt säga hur mycket en viss låntagare har möjlighet att låna till, men de flesta banker brukar vid privatlån ge ut en summa mellan 5 000 och 600 000 kronor. Allt detta beror främst på ditt kreditvärde och din återbetalningsförmåga.

Olika banker kan dessutom ge olika beslut. Fördelarna med att gå till en låneförmedlare med ditt ärende är att du alltid får erbjudandena svart på vitt.

Återbetalning av ditt lån

Avbetalningstiden och räntan kommer att vara annorlunda beroende på ditt låns storlek, din kreditvärdighet och på vilken bank som utfärdat lånet.

Fast och rörlig ränta

Låneräntan kan vara antingen fast eller rörlig. Med fast ränta binder du din ränta till en satt procentuell del av lånet som är konstant genom hela avbetalningsperioden. Om du får rörlig ränta på ditt lån är det möjligt att räntesatsen ändras avbetalningsperioden.

Båda har sina för- och nackdelar. En fast ränta är förutsägbar och lättare att förhålla sig till. I Sverige har du som låntagare emellertid vunnit på att betala rörlig ränta de senaste decennierna, eftersom räntorna kontinuerligt sjunkit under perioden. Däremot kan man aldrig vara säker på hur räntekurvan kommer att se ut i framtiden.

Men det är fortfarande möjligt att göra en lönsam affär med fast ränta, även idag. Faktorer som att sätta den fasta räntan vid en tidpunkt då räntan är låg och att bindningstiden för lånet är i det kortare laget, spelar en stor roll för utfallet. Dock är det ofta klurigt att få en god översikt över räntan på egen hand. Då kan tjänster som låneförmedling vara till stor hjälp.

Kortare eller längre amortering

Med amortering avses storleken i kronor på din avbetalning lånet. Ifall ditt lån är större kommer amorteringen pågå under en längre tid, upp till 10 år. När lånet däremot är litet, låt säga 5 000 kronor, kan lånet istället vara amorteringsfritt. Ett sådant lån återbetalar du då i en klumpsumma när avbetalningstiden nått sitt slut.

När det kommer till lån med längre återbetalningsperiod kan du antingen ha rak amortering eller ett så kallat annuitetslån. Vid rak amortering är amorterar du en lika stor del av skulden (bortsett räntan) vid varje återbetalningstillfälle. En konsekvens blir då att räntan minskar med varje inbetalning. Det beror på att räntan är en procentuell andel av hela skulden, och därför sjunker i takt med att skulden minskar.

Med annuitetslån betalar du istället en fast summa, där ränta och amortering ingår, vid varje inbetalning. Oftast är räntan till en början en större del av summan för att sedan sjunka över tid. Då tar istället amorteringen en större andel av inbetalningssumman. Det viktiga att komma ihåg är dock att inbetalningssumman alltid är likadan. Detta är en stark fördel med annuitetslån då det ger förutsägbarhet eftersom man vet sin exakta månadskostnad.

Varför välja privatlån?

Den stora fördelen med privatlån, jämfört med andra typer av lån, är att banken sällan sätter tyglar på vad lånet ska användas till. Det finns en mängd vanligare anledningar till varför du skulle vilja ta ut ett lån av den här sorten.

För hjälp med kontantinsats

Om du till exempel ska köpa en bostad kan du behöva hjälp med kontantinsatsen eller handpenningen. Med tanke på dagens bostadspriser är det relativt få som klarar av att ta sig in på bostadsmarknaden utan någon form av lån.

2010 kom en ny reglering av Finansinspektionen som säger att ett bolån högst kan vara 85 % av marknadsvärdet på den bostad du vill köpa. Du måste alltså kunna betala 15 % av summan själv som kontantinsats för att kunna genomföra köpet. Om du bor i en storstad kan insatsen för köpet av, till och med, en enklare lägenhet realistiskt bli uppemot en halv miljon kronor.

Handpenning är ytterligare en term

Handpenningen är inte detsamma som kontantinsatsen. Den brukar ligga på 10 % av fastighetens försäljningspris och är den summa du betalar i anslutning till att du vinner budgivningen. Handpenningen går direkt till säljaren.

För hemmet

Det kan vara dyrt att äga en lägenhet, men ofta är det ännu dyrare att äga sitt eget hus. Det är ständigt många saker i ett hus som måste fungera. När en vattenledning brister eller ett badrum måste renoveras akut kan det slå ut den privata hushållsekonomin om alla utgifter betalas med besparingar.

I såna situationer kan ett privatlån vara en rimlig lösning för att upprätthålla den ekonomiska balansen, förutsatt att du kan få ett lån med bra ränta som du också kan betala tillbaka inom bankens utsatta tidsram.

Resor och semestrar

Eftersom banken i regel inte sätter några striktare begränsningar på privatlån kan du självklart använda lånet till saker och ting som ligger utanför de rena nödvändigheterna. Det är till exempel inte ovanligt att denna typ av lån går till att betala en semesterresa. Det finns självklart ingenting som stoppar dig från att använda lånet till något sånt, men i så fall är det extra viktigt att du har en ordnad ekonomi och vet att du kan återbetala lånet.

Övrig konsumtion

I allmänhet avråds det att spendera lånade pengar på saker och ting som kläder, datorer eller mobiltelefoner då dessa saker inte skapar mervärde. Det kan vara klokt att stanna upp och ställa dig själv frågan om du kommer kunna betala av skulden.

Lån är i första hand till för utgifter som det är svårt att spara sig till. Vanlig konsumtion, som mobiltelefoner, kläder och annat, brukar inte räknas till den kategorin. Om du råkar få en vana att låna för allt mellan himmel och jord tenderar räntorna och amorteringarna att hopa sig, och du kan ganska fort hamna i en ekonomisk sits som är ohållbar och har stora konsekvenser på flera plan.

Ansök om Privatlån
Välj lånesumma:
Välj lånetid:
Ungefärlig kostnad
1 900 kr /mån
Har du lån som du vill samla?
Ja
Nej
Räkneexempel: Annuitetslån 12 år. Effektiv årsränta 5.69 %. Ett lån på 200 000 kr kostar då 1 905 kr/månad (144 avbetalningar), dvs totalt 274 411 kr. Ingen start-/aviavgift. 5.55 % nominell ränta (rörlig ränta, sätts individuellt baserat på dina förutsättningar). Ansökan kommer att skickas till de kreditgivare som bäst matchar din profil, uppdaterat 2021-10-15. Återbetalningstid 1-15 år. Maximala räntan är 29,95%. Räntespann mellan: 2,95%-29,95%.
Lenditum_logo_RGB.png

Lenditum AB står under tillsyn av Finansinspektionen (www.fi.se) och har tillstånd att bedriva kreditförmedling.

Kontakt

Lenditum AB
Org.nr: 559320-5429
Epost: kundservice@lenditum.se
Öppettider: Mån - Fre: 09:30-17:00
Lör och sön: Stängt

© 2022 Lenditum AB